Grønne linjerBredo Berntsen – Grønne linjer : natur- og miljøvernets historie i Norge.

Boka gir en samlet fremstilling av en viktig del av vår historie fra sagatiden og frem til i dag, og forteller hvordan holdninger og resultater innen natur- og miljøvern sakte men sikkert har kommet. Boka representerer verdifull dokumentasjon og er tenkt som en bruksbok for alle som er interessert i natur- og miljøvern og ønsker kunnskap om hvordan holdninger og resultater sakte men sikkert er kommet. Denne 2. utgaven er revidert og utvidet. I den nye utgaven er utviklingen de siste 30-40 årene viet stor plass.

Reklamer