Barnehagepedagogisk diskurserAnn Merete Otterstad – Barnehagepedagogisk diskurser.

Det viser seg at mange profesjonsutøvere er på utkikk etter andre analysebegreper enn de «vante» for å kunne studere og forstå pedagogisk praksis på en annen måte enn tidligere. Denne boka presenterer nyere førskolepedagogisk forskning og utviklingsarbeid som kan og bør føre til nytenkning i og rundt barnehagen. Bidragsyterne viser hvordan pedagogisk arbeid ofte bygger på det uskrevne, det uuttalte og det vante. Parallelt blir pedagogenes rammebetingelser stadig utfordret gjennom nye krav fra myndighetene. Forfatterne har derfor stilt noen kritiske spørsmål til hvordan førskolelærere skal møte kravene om endrings- og utviklingsarbeid.

Reklamer