Volds linjerOle Karlsen – Volds linjer.

Antologien tar for seg Jan Erik Volds virke som poet, kritiker og gjendikter/oversetter. Boken inneholder fagartikler og essayistiske tekster samt en lengre samtale med Vold om hans gjendiktnings- og formidlingspraksis. Bidragsyterne er Volds egne forfatterkolleger og litteraturvitere fra inn- og utland.

Reklamer