Nasjonale prøverMaria Tryti Vennerød – Nasjonale prøve.

Ein skuleklasse skal ha nasjonal prøve. På naboskulen har dei fått truslar om ein skulemassakre, men rektor seier at prøven må gå sin gang. Klassens bråkmakar, Vidar, er utvist, og fleire blir urolige for at det er han som står bak truslane. Eit drama om mistru og frykt for det som er annleis.

Boka er på nynorsk.

Reklamer