Psykisk helsearbeidLisbet Borge – Psykisk helsearbeid : mer enn medisiner og samtaleterapi.

Boken tar for seg virksomme selvhjelpsmetoder og nye former for terapeutiske intervensjoner. Metodene som beskrives kan gi et nyttig supplement til tradisjonelle behandlingsmetoder i psykisk helsearbeid. Den første delen presenterer en biopsykososial forståelsesmodell, mens del to omhandler grunnbetingesene i livet: kropp, mat og arbeid. Den siste delen beskriver ulike terapeutiske intervensjoner ved hjelp av hagebruk, planter, dyr, kunst og musikk. Målgruppen er alle profesjonsgrupper og studenter innenfor fagfeltet.

Reklamer