Norsk på 1-2-3Elisabeth Ellingsen – Norsk på 1-2-3.

En begynnerbok for ungdom og voksne som vil lære norsk. Tekstboka inneholder tekster, grammatiske forklaringer, lytte- og uttaleøvelser, ordliste og øvingsoppgaver til hver leksjon. Bak i boka er det ordliste og minigrammatikk. Boka passer for kursopplegg av ulik varighet og for selvstudium for alle som har noe kjennskap til engelsk. Nyttige uttrykk er oversatt til engelsk, og de grammatiske forklaringene i hvert kapittel finnes både på norsk og engelsk.

Reklamer