Rurale brytningerMarit S. Haugen – Rurale brytninger.

Boka omhandler aktuelle brytninger i norske bygdesamfunn. Her presenterer 30 samfunnsforskere sine analyser av interessekonflikter og endringer som mange er opptatt av i dag. Hovedtemaene er brytninger i det rurale liv, brytninger i bruk og forvaltning av natur og landskap og brytninger knyttet til rural næringsvirksomhet. Boken henvender seg til alle som er opptatt av spørsmål som berører bygdesamfunn.

Reklamer