Litteratur og film i klasserommetSylvi Penne – Litteratur og film i klasserommet : didaktikk for ungdomstrinn og videregående skole.

Forfatteren av denne boka lanserer en ny norskdidaktikk, literacy. Literacy dreier seg om metaspråklig bevissthet, om å forstå og kommunisere i ulike medier, sjangre og kontekster. Det står sentralt i læreplanen K06, men ikke alle har klart for seg hva som egentlig ligger i begrepet og hvordan man kan oppnå målene. Denne boka søker å forklare begrepet og viser hvordan man kan diskutere ulike sider ved litteratur og film i et literacy-perspektiv.

Reklamer