Oppvekst i NorgeTormod Øia – Oppvekst i Norge.

 

Boken gir en fremstilling av barn og unges oppvekstvilkår i Norge. Den gir en innføring i teorier både om barn og unge, sosialisering og barn og unges posisjon i det senmoderne samfunn. Har register og litteraturliste.

Reklamer

Lek på alvorOle Fredrik Lillemyr – Lek på alvor : førskolebarn og lek – en spennende utfordring.

 

Forfatteren drøfter hva vi forstår med lek, hvordan den er viktig, og hvordan leken utfordrer oppdragelsen i forhold til grunnsyn og arbeidsmåter. Et utvalg teorier blir presentert. I forhold til første utgave, er innholdet noe nedkortet og ajourført i forhold til nyere teori og forskning. Har register og litteraturliste.

Fra lek til friidrettInger Steinsland – Fra lek til friidrett : aktiviteter innen løp, hopp og kast for barn i alderen 6-12 år.

 

Boken er skrevet med tanke på undervisning i kroppsøving innenfor lærerutdanningen og idrettens barneidrettskurs, men egner seg også godt for alle som er interessert i idrett for barn. Boken tar for seg sammenhengene mellom lekeaktiviteter og trening av friidrettsferdigheter. Den beskriver hvordan en organiserer friidrettsrelaterte aktiviteter for barn, og mye av plassen er viet praktiske aktiviteter med ferdige timeopplegg til bruk i skolen eller idrettslag. Forfatterne tar til orde for å se barneidrett som en forlengelse av barns egosentriske lek. Leken er en del av barnekulturen. Derfor er det viktig at det organiserte tilbudet er lekebetont, og ikke styres av voksenidrettens vurderinger og krav. Boken har 150 eksempler på leker og friidrettsøvelser, med aktiviteter som passer ute og inne. Har litteraturliste.

Myten om den tapte barndomMari Rysst – Myten om den tapte barndom.

 

Er barn i dag forskjellige fra barn i tidligere generasjoner? Har barna sluttet å leke i dagens samfunn? Og vil jenter bare se ut som sexy popstjerner og modeller? Mari Rysst intervjuer og observerer femteklassinger på vestkanten og østkanten i Oslo, og viser hvordan oppvekstvilkårene og den sosiale sammensetningen varierer. På bakgrunn av beskrivelser og historier fra barnas ståsted om hvordan det er å vokse opp i Norge i 2002-2004, med korte innblikk fra 2009, diskuterer forfatteren barndommens vilkår i Norge i dag. Boka er en forkortet og forenklet utgave av forfatterens doktorgradavhandling fra 2008.

Jeg tenker nok du skjønner det sjølJon Gangdal – Jeg tenker nok du skjønner det sjøl : historien om Christoffer.

 

Vi kjenner alle fra media den hjerteskjærende historien om 8 år gamle Christoffer Kihle Gjerstad som ble mishandlet til døde av sin stefar. Hva får voksne mennesker til å ta livet av et barn på den måten? Og hvordan kan det ha seg at verken umiddelbar familie, helsevesenet, skolen eller politiet forstår alvoret før det er for sent? Selv svarte Christoffer dette når han ble spurt om hvor skadene han hadde kom fra: » Jeg tenker nok du skjønner det sjøl».

Barn med ADHDUta Bastian – Barn med ADHD.

Denne boken vil hjelpe førskolelærere, lærere, foreldre og andre til å forstå hva ADHD er, og hvorfor barn med ADHD ofte gjør ting litt annerledes. Den svarer også på hva andre barn og voksne kan gjøre for at hverdagen blir litt enklere for dem. Vi blir kjent med tre barn som alle har ADHD og følger disse i ulike hverdagssituasjoner. Barna beskriver hva diagnosen er og hvordan det føles å ha det. Både tekst og illustrasjoner beskriver verden slik barnet med ADHD ser den. Boken er lettlest.

Emile, eller Om OppdragelseJean-Jacques Rousseau – Emilie, eller Om oppdragelse.

Boka regnes som forfatterens hovedverk og tar utgangspunkt i de fiktive personene Emile og Sophies oppvekst og utvikling frem til de blir voksne. Forfatteren argumenterer her for barnets selvstendige verdi og rett til å lære gjennom sin egen aktive virksomhet, og oppdragerens ansvar for å forebygge villfarelser og laster.