Av de nyinnkjøpte bøkene var det endel innen emnet historie.

Kom gjerne innom for nærmere gjennomsyn!

Reklamer

Vi har dessverre vært for opptatte med kurs, høstferie, lærebøker, særemne, brukeropplæring og innkjøp av nytt materiale til at vi har kunnet oppdatere så mye i det siste. Men nå er vi igjen på høyden og nyheter vil fortsette som vanlig.

For de som lurer så kan man selv følge med på hva biblioteket nettopp har registrert av nytt materiale i vårt websøk, vi prestenterer bare et lite utvalg på It’s learning, bloggen og facebook. Oversikten finner dere her.

Vi kjøper hele tiden inn nye ting så har dere ønsker så er det bare å tipse oss. smile

I dag kan vi friste med nytt historieverk!

   

bind 1: Norsk historie 800-1536 : frå krigerske bønder til lydige undersåttar

bind 2:Norsk historie 1536 – 1814 : vegar til sjølvstende

bind 4:
Norsk historie etter 1905 : vegen mot velstandslandet

Logicomix

Doxiadis, Apostolos et. al. / Logicomix «- en storstilet jakt på sannheten».

«Denne grafiske romanen forteller historien om den logiske matematikkens grunnleggere. Fortellerstemmen tilhører den anerkjente filosofen og logikeren Bertrand Russell, som sprudlende og begeistret skildrer matematikkens åpenbare forening med logikk og filosofi. Han forklarer hvordan de alle ble lidenskapelig besatt av å søke absolutte sannheter. Men kan man slutte seg til en eller flere grunnleggende sannheter, spør forfatterne, som er to grekere av vår tid. Apostolos Doxiadis har studert matematikk og er kjent som forfatter. Christos H. Papadimitriou er professor i computervitenskap ved universitetet i Berkeley, California.»

Hvem hva hvor verdenshistorieSven Skovmand – Hvem hva hvor verdenshistorie.

 

Boken forteller historien fra de første menneskene og helt fram til vår tid. Turen går via Mesopotamias sivilisasjoner, gjennom det antikke Hellas og Romerriket, videre over middelalder, renessanse og opplysningstid til den moderne, globaliserte verden. Boken er bygget opp i tematiske kapitler med tidslinjer. Med register.

HistoriequizSigrun Høgetveit Berg – Historiequiz : 1001 spørsmål og svar om historie.

 

1001 Spørsmål, alle med historie som tema. Spørsmål for alle, i alle vanskelighetsgrader. Boka har en kort rettledning for dem som vil bruke den i quizkonkurranser. Kan du disse for eksempel: Hvor langt har Bjørn Wirkola hoppet på ski? Eller; Hitler kalte sitt rike for det tredje rike, men hvilke var det første og andre?

GlobalhistorieTore Linne Eriksen – Globalhistorie 1750 – 1900 : en sammenvevd og delt verden.

 

Perioden mellom 1750 og 1900 er ofte beskrevet som opprinnelsen til den moderne verden, der industrialisering, den franske revolusjonen, nye klasseforhold og politiske omveltninger i Europa er viktige trekk. Det ble slik at en industrialisert del av verden sikret seg et teknologisk og økonomisk overtak, noe som ble brukt til å underlegge seg enorme områder rundt om på kloden. Hvorfor ble det så store forskjeller i økonomisk vekst og levekår mellom land?

Det 20. århundrets perspektivRandi Rønning Balsvik – Det 20. århundrets perspektiv : et globalt perspektiv.

 

Boka setter søkelyset på 20.århundrets historie og har et perspektiv som drar inn store deler av verden. Det handler om hvordan kontinenter, stater, folkeslag og kulturkretser i større grad har kommet nærmere hverandre. Boka vil gi leseren et overblikk over de store statsaktørene, hendelsene og drivkreftene som har utspilt seg i verden i det 20. århundre.