Mappestruktur og navngivning av dokumenter

Innføring i søking del 1

Innføring i søking del 2, bibliotekdatabaser

Veiledning for websøket til bibliotekene

Veiledning i søkemetoder og kildevurdering/kildekritikk

Reklamer